Phim Mới Hành Động Phim Hài Phim Kinh Dị
Phim Anh Hùng Thời Đại - Hero

Anh Hùng Thời Đại Hero (2009)

Trạng thái:
16-End

Subtitle:
Phụ đề Việt

Đạo diễn:
Kim Kyung Hee,Lee Dong Yoon,

Diễn viên:
Lee Joon Ki,Yoon So Yi,Uhm Ki Joon,Baek Yoon Shik,Ji Chang Wook,Shin Joo Ah,Choi Jung Woo,Jo Yang Ja,Jung Soo Young,Jung Suk Yong,Jin Sung as Go,Jo Kyung Hoon,Lee Han Wie,

Sản xuất:
MBC,

Thể loại:
Hài Hước

Quốc gia:
Hàn Quốc

Thời lượng:
16 Tập

Năm:
2009

Lượt xem:
3004

Nội dung phim

Bấy giờ, đức Như Lai hiện ở trong đôi môi đẹp như trái tần bà phóng ra luồng hào quang rực rỡ, chói chang gọi là Thành Tựu Thọ Quang Thế Tướng Quang Minh. Với trăm ngàn ức a tăng kỳ quang minh làm quyến thuộc. Chiếu soi mười phương tất cả thế giới tận hư không vô biên tế, vô chướng ngại.

Hiển hiện Như Lai các thứ tự tại, khai ngộ vô lượng những chúng Bồ Tát, chấn động hằng hà sa quốc độ, diệt trừ mọi thống khổ của chúng sinh, phá tan các đường dữ, bủa che tất cả cung điện của ma vương, phơi bày tất cả chư Như Lai giáng sinh, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân, thuyết tháp Đại Thừa giáo hóa chúng sinh nhẫn đến thị hiện niết bàn.

Trưởng giả Diệu Nguyệt lại quán sát tâm niệm của đại chúng, chư vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, trời, rồng, quỷ, thần. Biết tâm niệm của đại chúng vẫn còn nghi ngờ, chưa hiểu thấu lời dạy của Như Lai, nên đi đến trước Phật, chắp tay cung kính thưa. Xem phim Anh Hùng Thời Đại: Bạch đức Thế Tôn, nay con do nơi năng lực vĩ đại của bản nguyện Phật A Di Đà mà được tham dự pháp hội này, được đích thân nhận lãnh lời giáo huấn của Như Lai. Cho nên, con sẵn sàng đặt trọn tín tâm nơi Như Lai, nơi giáo pháp vi diệu, hi hữu này.

Nhưng, các chúng sinh vào thời kỳ chính pháp diệt tận, thì căn lành cạn mỏng, phúc đức thiếu kém, tri kiến bị si mê che lấp, kinh điển tuy còn sót ít nhiều nhưng chẳng có ai hiểu đúng như lời Phật dạy. Xem phim Anh Hùng Thời Đại: Do đó làm sao tin nhận giáo nghĩa uyên áo, bí mật này để thẳng bước tiến tu, mau thành Phật Trí. Hôm nay, con phụng vì hiện tiền đại chúng cũng như tất cả thiện nam, tín nữ trong thời vị lai, mà khẩn cầu đức Thế Tôn giải thích cho chúng con được rõ.

Bình luận về phim