Phim Mới Hành Động Phim Hài Phim Kinh Dị
Phim Anh Hùng Xạ Điêu 1994 - The Legend Of The Condor Heroes

Anh Hùng Xạ Điêu 1994 The Legend Of The Condor Heroes

Nội dung phim

Anh Hùng Xạ Điêu 1994 (Xạ Điêu Anh Hùng Truyện)

Trong một đêm tuyết bão, tướng quân Nam Tống Ðoàn Thiên Ðức theo lệnh của đạo kiêm Triệu vương Hòang Nhan Hồng Kiệt đưa quân vây đánh Ngưu gia thôn ở ngọai ô thành Lâm An. Hai gia đình Quách Khiến Thiên & Dương Thiết Lâm từ Sai Ðông chạy nạn tới đây cũng bị vạ lây nên nhà tan, người mất.Hai phu nhân của họ Quách và họ Dương đều đang mang thai. Một người chạy thóat về Mông cổ, một người bị bắt tới kinh đô vương phủ, từ đó mỗi người một phương trời.

Bình luận về phim