Phim Mới Hành Động Phim Hài Phim Kinh Dị
Phim Bầu Trời Sắt - Iron Sky

Nội dung phim

Quốc xã Đức trước khi thất bại trên toàn mặt trận,chúng đã đưa người lên Mặt Trăng để ẩn nấp và tiếp tục phát triển. Năm 2018,với sức mạnh của công nghệ và lực lượng đông đảo.Chúng trở lại Trái Đất để lấy lại những gì thuộc về chúng.Bình luận về phim