Phim Mới Hành Động Phim Hài Phim Kinh Dị
Phim Ca Khúc Từ Lầu Hai - Songs from the Second Floor

Ca Khúc Từ Lầu Hai Songs from the Second Floor (2000)

Nội dung phim

Là phim đầu tiên trong bộ ba phim cùng chủ đề của Roy Andersson gồm "Songs From the Second Floor"; "You, The Living" và "A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence".Phim là sự phản ánh một cách nhẹ nhàng, sâu xa ý nghĩa của cuộc sống, về sự tồn tại của con người.

Bình luận về phim