Phim Mới Hành Động Phim Hài Phim Kinh Dị
Phim Cuộc Chiến Tương Lai 2: Người Máy Nổi Dậy - Appleseed Saga: Ex Machina

Cuộc Chiến Tương Lai 2: Người Máy Nổi Dậy Appleseed Saga: Ex Machina (2007)

Nội dung phim

Trong một tương lai không xa, tất cả các công nghệ tiên tiến trên Trái Đất bị một hiện tượng kỳ lạ vô hiệu hóa. Không còn một công nghệ hiện đại nào hiện hữu trong cuộc sống của con người. Thế giới như trải qua thời kỳ đồ đá lần thứ hai.

Sự sụp đổ của các bộ máy nhà nước dẫn đến sự cai trị của các lãnh chúa và lực lượng vũ trang. Gia đình Matheson sở hữu thông tin liên quan đến cuộc sụp đổ và chìa khóa giúp đảo ngược hiện tượng này. Tuy nhiên, bí mật đó cũng vô tình kéo họ vào một cuộc săn đuổi...

Bình luận về phim