Phim Mới Hành Động Phim Hài Phim Kinh Dị
Phim Trở Về Tiền Sử - The Lost Future

Trở Về Tiền Sử The Lost Future (2010)

Nội dung phim

Năm 2510, trái đất ngập nước mênh mông, bị bao phủ bởi rừng nguyên sinh và sa mạc. Một nhóm người sống sót sau ngày tận thế do Amal lãnh đạo đã đoàn kết lại để đấu tranh sinh tồn - chống lại những loài thú bị biến đổi gen và các căn bệnh bí ẩn và nỗ lực thiết lập lại sự thống trị của loài người trên Trái Đất.

Bình luận về phim