Phim Mới Hành Động Phim Hài Phim Kinh Dị
Phim Vị Vua Cuối Cùng - The Last King (Birkebeinerne)

Vị Vua Cuối Cùng The Last King (Birkebeinerne)

Nội dung phim

Na Uy năm 1206 đã xảy ra một cuộc nội chiến. Một câu chuyện làm thay đổi lịch sử của đất nước diễn ra với hai nhân vật đã bảo vệ vị vua cuối cùng.

Bình luận về phim