Phim Mới Hành Động Phim Hài Phim Kinh Dị
Phim Vở Nhạc Kịch Kinh Dị - Repo! The Genetic Opera

Vở Nhạc Kịch Kinh Dị Repo! The Genetic Opera

Nội dung phim

Một dịch trên toàn thế giới khuyến khích một công ty công nghệ sinh học để khởi động một chương trình cơ quan tài trợ tương tự trong tự nhiên để vay tiền mua xe tiêu chuẩn. Mệnh đề chiếm hữu lại là một kẻ giết người, tuy nhiên.

Bình luận về phim